Ochrana vašeho soukromí

Při komunikaci se mnou mi s důvěrou svěřujete svoje údaje. A já si vaši důvěru chci udržet. Proto vám chci vysvětlit, jak chráním vaše soukromí. Kdo by ho zkusil narušit, pozná moje drápky!


JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJI?

Sbírám vaše údaje, abychom vám mohla poskytovat ty nejlepší služby a informace. Vždy ale jen ty údaje, které nezbytně potřebuji.

 

SDÍLÍM VAŠE ÚDAJE S NĚKÝM JINÝM?

Ne. Vaše údaje nikomu nepůjčuji.

 

PRONAJÍMÁM NEBO PRODÁVÁM VAŠE ÚDAJE?

Ani náhodou! Vaše osobní údaje nikomu neprodáváme ani nepronajímáme.

 

JAK DLOUHO SI VAŠE ÚDAJE NECHÁVÁM?

Vaše údaje uchovávám po celé svoje kočičí fungování. Můžete mě požádat o smazání účtu nebo konkrétních dat. Třeba newsletter, který škrábu, si můžete kdykoliv odhlásit.

 

POTŘEBUJETE SI COKOLI UJASNIT?

Pokud se chcete zeptat na něco ohledně osobních údajů, napište mi prosím na info@green-cat.cz a ráda vám co nejdříve odpovím.


Tak a teď ještě kapka formalit:

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem GreenCat, se sídlem Salvátorská 931/8, 110 00 Staré Město Praha, Česká republika, IČ: 03073823 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.


Uf to je snad vše.

Sepsala jsem tohle vše: 24. května 2018 a tohle vše platí od 25. května 2018. Vaše Green Cat